Jesus, Marx och Mohammed; ett oortodoxt möte i Örebro

Kommunistiska Partiet anordnade tillsammans med ABF och SENSUS ett möte på Kulturhuset i Örebro under rubriken ”Jesus, Marx, Mohammed och kampen för en bättre värld”.

Det skulle inför ett femtiotal åhörare bli ett samtal om gemensam kamp för rättvisa och solidaritet, med syftet att hitta gemensamma nämnare för dessa olika religiösa och politiska rörelser.

Johan Sobelius, diakon i Svenska Kyrkan, Ali Alhajahmad socialt och politiskt engagerad muslim och Robert Mathiasson, partiledare i Kommunistiska Partiet höll var sitt anförande utifrån utgångspunkten ”Låt oss fokusera på det som förenar människor i deras kamp för ett bättre liv, istället för på skiljelinjerna emellan oss”. Talarna var påtagligt överens om att det nu måste vara ”Slutsnackat”! Det gäller att göra något av alla vackra ord om en bättre värld!

Mötet filmades och finns upplagt på Youtube

 

Jesus, Marx, Mohammed – och kampen för en bättre värld

Kom på samtal och diskussionkväll om gemensam kamp för rättvisa och solidaritet.

Talare:
Johan Sobelius, diakon i Svenska kyrkan, talar om Jesu historiska liv och hans betydelse för den kämpande människan idag.

Robert Mathiasson, partiordförande i Kommunistiska Partiet, talar om marxismen och religionen.

Ali Alhajahmad, socialt och politiskt engagerad muslim, talar om islam och kristendom som socialistiska religioner.

Arrangörer:
Kommunistiska Partiet Örebro, Abf Örebro Län, Sensus studieförbund

Vi bjuder på varm glögg och pepparkakor!

Plats: Kulturhuset, Järnvägsgatan 9, Örebro

Tid: 9 december  kl. 18:30

10714512_731711990251076_6495141594055121141_o

Örebro behöver en socialistisk arbetaropposition!

Den kapitalistiska krisen håller arbetarklassen i ett järngrepp. För att bryta det greppet krävs en stark och klassmedveten arbetarrörelse på socialistisk grund. Därför tar Kommunistiska Partiet extra sats för att under valåret 2014 nå nya grupper arbetare och progressiva.

Kommunistiska Partiet ställer upp i valet till kommunalfullmäktige i Örebro. Tillsammans med vårt ungdomsförbund RKU samt vänner och sympatisörer genomför vi vår valkampanj för att få in en kommunistisk arbetarröst i fullmäktige.

 

I vårat lokala valflygblad hittar du våra viktigaste frågor och hur vi vill förändra Örebro. Läs det här.

 

val2014-kandidatpresentation-louisa

Kommunisterna svarar Murad Artin (v)

Publicerad i Nerikes Allehanda måndag 4/8.

Murad Artin svarade på det öppna brevet från ett antal fredsvänner och antiimperialister. Han förklarar sej vara en stor vän till Palestina. Gott så. Men på den springande punkten – förslaget om ett upprättande av vänortssamarbete med en ort i Israel – blånekar han! Det är till och med så illa att han helt rått anklagar brevskrivarna för att vara lögnare.

Anklagelsen är (tyvärr) obefogad – Vänsterpartiet har föreslagit vänort i Israel och förslaget ligger på deras hemsida. Då länkar gör sej dåligt i papperstidningar uppmanar vi den intresserade att på Vänsterpartiets i Örebro hemsida söka rätt på pressmeddelandet. Rubriken är ”Örebro borde ha vänorter i Israel och i Palestina” och den är publicerad 15/8 2013.

Efter brevets publicering har vi uppmärksammats på att V i andra kommuner har föreslagit samma sak – vänortssamarbete med Israel! Som om det inte vore nog har Vänsterpartiet röstat ned förslag på kommunal bojkott av israeliska varor. Med motivering att det strider mot det fria flödet av varor och tjänster!

Det ska givetvis framhållas att detta sker i en liten minoritet av kommuner där Vänsterpartiet är representerade. Men hur kan det överhuvud taget ske i ett parti som i andra fall håller solidaritetens fana högt?

 

Vår förhoppning är att vi tillsammans med alla progressiva krafter i Örebro, i solidaritet med dom kämpande palestinierna, kan driva kampanjen för en total bojkott av Israel – precis som vi kunde enas i bojkotten av en annan apartheidstat för mer än 20 år sedan, nämligen Sydafrika.

Är Murad Artin och Vänsterpartiet i Örebro med på båten?

Maria Pohn, sjuksköterska inom psykiatrin, Kommunistiska Partiet

ÖPPET BREV TILL DE TVÅ RÖDA PARTIERNA I ÖREBRO KOMMUNFULLMÄKTIGE

Publicerat i Nerikes Allehanda den 21/7

Hej!

* Stefan Löfven, partiledare för socialdemokraterna och statsminister in spe, uttalar sig om bombregnet över Palestina som hittills (torsd. 17/7) dödat över 200 palestinier varav 80% är civila och barn: ”[Israel] har självfallet rätt att försvara sig.”
Detta horribla uttalande borde uppröra hela arbetarrörelsen och utlösa en proteststorm bland socialdemokratiska medlemmar. Men icke. Utanför partihögkvarteret på stockholmska Sveavägen samlas inga socialdemokrater och skanderar ”Vakna Palme, Löfven har blivit galen!”
Hur resonerar socialdemokraterna i Örebro? Ställer ni er bakom Löfvens terrorstöd eller fördömer ni, som världen i övrigt, Israels raspolitik, blockaden av Gaza och slakten på dess befolkning?

* Murad Artin, oppositionsråd och gruppledare för Vänsterpartiet i Örebro, föreslog i augusti 2013 att Örebro ska upprätta en vänort i Israel. Detta medan världens fredsvänner arbetar för att isolera och bojkotta apartheidstaten Israel i syfte att tvinga fram ett slut på ockupation och mördande.
Hur ställer sig Vänsterpartiet och dess medlemmar idag? Innebär en röst på Vänsterpartiet i höst ökat samarbete med Israel?

Örebros fredsvänner och antiimperialister vill ha ett svar.

Helena Sunvisson, Afghanistansolidaritet
Maria Pohn, Kommunistiska Partiet
IdaSofia Johansson, Revolutionär Kommunistisk Ungdom
Jaber Fawas, kultursamordnare
Hemn Ghaderi, student och kurdisk aktivist

V:s Murad Artin svarade den 25:e:
http://orebro.vansterpartiet.se/?p=6952#more-6952

Murad anklagar författarna för att fara med lögner, men här är Artins fjäskande uttalande i NA:

http://na.se/nyheter/orebro/1.2177025-vansterpartiet-vill-samarbeta-med-israel-och-palestina