Proletären

Örebroavdelningen säljer Proletären utanför Systembolagen Kungsgatan och City Gross 16:30-18:00 på fredagar.

Proletären är unik i Sverige som landets enda kommunistiska arbetartidning. Tidningens spalter står öppna för alla arbetare och progressiva som i revolutionär anda vill bidra till att skapa ett socialistiskt Sverige.

Varje vecka levererar Proletären nyheter och analys ur ett marxistiskt perspektiv. I Proletären skrivs det som övriga tidningar tiger om. Här skrivs om motståndet mot högerpolitik, både i Sverige och i Europa. Proletären har en unik utrikesbevakning med betoning på den folkliga kampen mot USA-imperialismen, bland annat ingående reportage om arbetet för socialism i Latinamerika. I tidningen finns den skarpaste EU-kritiken i svensk politisk press.

Proletären ägs och drivs av Kommunistiska Partiet. Redaktionen ansvarar självständigt för tidningens innehåll. Ledarsidan ger uttryck för Kommunistiska Partiets ståndpunkt. Genom partimedlemmar och sympatisörer som rapporterar från arbetsplatser och orter landet runt bli Proletären en levande arbetartidning, där varje skribent inte nödvändigtvis uttrycker partiets ståndpunkt.

I dessa högertider måste vänstern stärkas. Stöd Proletären genom att prenumerera på, skriva i och sälja den!

Comments are closed.