Om oss

Att vara kommunist är att kämpa för ett samhälle byggt på jämlikhet och solidaritet. Ett samhälle där ingen tillåts berika sig på någon annan. Där allas frihet från förtryck banar väg för den enskilde att utveckla alla sina förmågor.

Men samhället blir inte bättre av sig självt. Det krävs kamp för att förändra Sverige och världen. Kommunisterna slåss för arbetarklassens och folkflertalets intressen i alla frågor,
stora såväl som små.

Men verkligheten kan aldrig styckas upp i en massa enskilda frågor. Allt hänger ihop – nedskärningar, massarbetslöshet, industrislakt, miljöförstöring, krig och förtryck. Problemen kan inte lösas var för sig utan bara genom en grundläggande förändring av systemet. Från ett samhälle som sätter storföretagens och deras vinster i centrum till ett samhälle som sätter människorna och deras behov högst. Endast en socialistisk utveckling kan lösa de problem som Sverige och
världen står inför.

Därför är vi kommunister.

Kommunistiska Partiet har också en nationell hemsida där du hittar mer information, så som partiprogrammet och nyheter som berör Sverige så väl som utlandet.

Comments are closed.