Alla ska kunna bo bra i Örebro!

En viktig fråga för Kommunistiska Partiet Örebro är bostadsfrågan. Trots att Örebro växer som aldrig förr så byggs det inte bostäder för arbetare och vanligt folk. Antingen är det bostadsrätter som byggs. Eller så är det hyresrätter med så pass hög hyra att ingen med en normal inkomst har råd att hyra. Ett av grundproblemen är att EU tvingar kommunala bostadsbolag, i vårt fall ÖBO, att vara vinstdrivande och konkurrera med privata byggherrar på marknaden. Istället för att se till örebroarnas behov av bra lägenheter med rimlig hyra så måste ÖBO ha som mål att gå med vinst. Därför har Kommunistiska Partiet Örebro som krav att ÖBO ombildas till en icke vinstdrivande stiftelse med målet att tillgodose örebroarnas behov av bostad.

Vi kommunister kämpar även för att alla örebroare ska få tillgång till en god samhällsservice. Vi tycker att människor i Brickebacken, Vivalla, Baronbacken, Oxhagen och alla andra Örebros bostadsområden ska ha samma tillgång till skola, friskvård, bibliotek, sjukvård och fritidssysselsättning som människor i centrala Örebro. Samhällsservice ska inte vara en klassfråga.

Här är ett flygblad som sammanfattar vår bostadspolitik:

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.

Comments are closed.