Kommentar till Nerikes Allehandas intervju med nazisten i Karlskoga

Det är med stor indignation vi läser Marita Johansens intervju med nazisten i Karlskoga. En förvirrad vapenintresserad pojke, men en potentiell terrorist och mördare, får utrymme för sina tankar om Svenskarnas partis nedläggning och förklarar att det nu troligen är nazistiska ”Svenska motståndsrörelsen” som gäller. Inga kritiska frågor ställs. Absurt och perverst. Hur tänker Johansen och hur tänker ansvarige utgivare på NA?

 

En jämförelse: det finns ett parti i Örebro som varit aktivt på plats i 45 år; bedrivit framgångsrikt arbetsplatsarbete till försvar för löner och till kamp för bättre arbetsvillkor; som bedrivit integrationsfrämjande och anti-rasistiskt arbete i Vivalla och andra bostadsområden; som gjort sej kända genom ihärdig tidningsförsäljning, i ”tidningsdödens” tid, utanför systembolagen och som ställt upp i två kommunval med (förhållandevis) hyggliga resultat och i valarbetet gjort sej kända och obekväma till den grad att folkpartiet ville förbjuda dom ha valstuga på Stortorget och en kristdemokratisk valarbetare fräste ”landsförrädare!” i örat på dom under samlingen på samma torg.

Ett parti som arrangerat demonstrationer mot IS-rektyteringen av unga örebrograbbar och som är bekant bland alla internationalister för det hundraprocentiga stödet för Palestinas rättfärdiga sak, i en tid då även Vänsterpartiet önskar kontakt med Israel.

 

Partiet heter Kommunistiska Partiet och är bekant för dom flesta. Ändå skrivs inte en rad om oss i Nerikes Allehanda eller annan örebromedia. Knäpptyst. När nyvalde partiordföranden Robert Mathiasson talar på Vivallaskolan och all örebromedia bjuds in i god tid dyker ingen – noll! – journalist upp. När vi ordnar Röd Front-möten på första maj på Stortorget (samma tid och plats varje år) tillsammans med invandrar- och solidaritetsföreningar uteblir media.

 

Vi är en nagel i ögat på det etablissemang Nerikes Allehanda representerar, och det är vi nöjda med. Vi får ingen draghjälp av borgerlig media, och det är vi vana vid. Vi måste lita på egna krafter.

Men att i detta sammanhang se den vämjeliga artikeln med nassen i Karlskoga – vars enda prestation är en misslyckad bombutbildning på Bofors – då blir vi en smula griniga.

Örebrokommunisterna manar:
Uppsnäppning, Johansen och Nerikes Allehanda!
Förbjud nazistiska organisationer!

This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.

Comments are closed.